top of page
Lugsanu_nakts_17112022-16.jpg

Projekta "Lūgšanu nakts" vīzija ir vienlaicīga, vienota, starpkonfesionāla lūgšana visā Latvijā

Kontakti

Jautājumu gadījumā par lūgšanu nakti, programmu, mārketinga materiāliem vai, ja vēlaties iesaistīties Lūgšanu nakts organizatoru komandā, lūdzu, sazinieties ar mums.

Lugsanu_nakts_17112022-1.jpg
Vīzija, garīgie jautājumi, programma

Par lūgšanu tēmām, vienoto programmu un kopīgo Lūgšanu nakts redzējumu sazinieties ar mācītāju Jāni Sadovski

+37129296541​

Lugsanu_nakts_17112022-25.jpg
Tiešraide, tehniskie jautājumi

Describe your service here. What makes it great? Use short catchy text to tell people what you offer, and the benefits they will receive. A great description gets readers in the mood, and makes them more likely to go ahead and book.

Lugsanu_nakts_17112022-28.jpg
Mārketinga materiāli, Jūsu liecības

Describe your service here. What makes it great? Use short catchy text to tell people what you offer, and the benefits they will receive. A great description gets readers in the mood, and makes them more likely to go ahead and book.


Mūsu iedvesmas Bībeles panti ir no Mateja evaņģēlija 18. nodaļas. 19. līdz 20. pantam: "Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū." 

Iespēja finansiāli atbalstīt

Nosaukums: BIEDRĪBA TAUTAS LŪGŠANA
Norēķinu konts: LV15UNLA0050015367224

Maksājuma mērķis: ziedojums lūgšanu naktij

bottom of page